सुजोक

Vomit or diarrhoea - उल्टी या पतले दस्‍त

From जैनकोष

==== Vomit or diarrhoea ====

उल्टी या पतले दस्‍त

303-47.PNG