Difference between revisions of "देखो भाई! आतमदेव बिराजै"

From जैनकोष

(New page: '''(राग गौरी)''' <br> देखो भाई! आतमदेव बिराजै ।।टेक ।।<br> इसही हूठ हाथ देवलमैं, के...)
 
 
Line 14: Line 14:
 
[[Category:Bhajan]]
 
[[Category:Bhajan]]
 
[[Category:भूधरदासजी]]
 
[[Category:भूधरदासजी]]
 +
[[Category:आध्यात्मिक भक्ति]]

Latest revision as of 01:03, 17 February 2008

(राग गौरी)
देखो भाई! आतमदेव बिराजै ।।टेक ।।
इसही हूठ हाथ देवलमैं, केवलरूपी राजै ।।
अमल उजास जोतिमय जाकी, मुद्रा मंजुल छाजै ।
मुनिजनपूज अचल अविनाशी, गुण बरनत बुधि लाजै ।।१ ।।देखो. ।।
परसंजोग समल प्रतिभासत, निज गुण मूल न त्याजै ।
जैसे फेटक पखान हेतसों, श्याम अरुन दुति साजैं ।।२ ।।देखो. ।।
`सोऽहं' पद समतासो ध्यावत, घटहीमैं प्रभु पाजै ।
`भूधर' निकट निवास जासुको, गुरु बिन भरम न भाजै ।।३ ।।देखो. ।।