त्यागो त्यागो मिथ्यातम, दूजो नहीं जाकी सम

From जैनकोष

त्यागो त्यागो मिथ्यातम, दूजो नहीं जाकी सम,
तोह दुख दाता तिहूँ, लोक तिहूँ काल ।।त्यागो. ।।
चेतन अमलरूप, तीन लोक ताको भूप,
सो तो डार्यो भवकूप, दे नहिं निकाल ।।त्यागो. ।।१ ।।
एकसौ चालीस आठ, प्रकृतिमें यह गाँठ,
जाके त्यागैं पावै शिव, गहैं भव जाल ।।त्यागो. ।।२ ।।
`द्यानत' यही जतन, सुनो तुम भविजन,
भजो जिनराज तातैं, भाज जै है हाल ।।त्यागो. ।।३ ।।